Als adviseur voor groen bouwen is een van de grootste fundamentele tekortkomingen die ik hoor in de discussie over groen bouwen, dat groen bouwen meer kost en minder winstgevend is. Ons doel is om u te helpen projecten te ontwerpen die winstgevend EN groen zijn. Ja, u kunt tegelijkertijd winstgevend en groen zijn, ze sluiten elkaar niet uit. Dat gezegd hebbende, is er nog steeds een vraag die ontwikkelaars voor raadsels stelt: wat is duurzame planning en ontwikkeling precies? Wat betekent duurzame ontwikkeling? Waarom maken we ons zorgen over zaken als klimaatverandering, milieuvervuiling en energietekort? Waarom heeft iedereen het over duurzame ontwikkeling? Is advies over duurzame ontwikkeling slechts het nieuwste modewoord dat de ronde doet? Is het gewoon in de mode om te beweren ecologisch onderlegd te zijn en bomen te planten en over te schakelen op spaarlampen om het bewijs te leveren? Al Gore zegt: “Er is een groeiend gevoel dat we de grenzen bereiken van het vermogen van de aarde om onze beschaving in stand te houden.” Dat is de populaire opvatting en het antwoord op al deze vragen is een duidelijk ‘nee’. Het klimaat op aarde wordt negatief beïnvloed en de versnelde economische ontwikkeling laat ongetwijfeld weinig over voor onze toekomstige generaties. De dreiging voor ons milieu is reëel, duidelijk en bijna hier. Hoe kunnen we de schade beperken? Een gezondere aarde achterlaten voor onze toekomstige generaties? Het antwoord ligt in duurzame planning en ontwikkeling. Hoe definiëren we het? Het Amerikaanse ministerie van Energie definieert duurzame ontwikkeling als: “Duurzame ontwikkeling is een strategie waarmee gemeenschappen economische ontwikkelingsbenaderingen zoeken die ook het lokale milieu en de levenskwaliteit ten goede komen.” Christine Ervin, adjunct-secretaris van het ministerie van Energie voor energie-efficiëntie en hernieuwbare energie, definieert duurzame ontwikkeling als: “Duurzame ontwikkeling maakt economische vooruitgang en milieukwaliteit verenigbare doelen. Gemeenschappen ontdekken dat strategieën voor duurzame ontwikkeling belastinggeld besparen en de winst van lokale bedrijven verbeteren en de gemeenschap leefbaarder maken.” Toen Thomas Jefferson in de volgende uitspraak deed, had hij het misschien niet over duurzame ontwikkeling, zoals de term tegenwoordig wordt gebruikt, maar er was een duidelijk beeld van hoe de toekomst eruit zou kunnen zien als de mensheid zou weigeren voorzichtig om te gaan met de geschenken van de natuur. “Dan zeg ik dat de aarde aan elke… generatie toebehoort gedurende haar bestemde tijd, volledig en op haar eigen manier, geen enkele generatie kan schulden aangaan die groter zijn dan ze in de loop van haar eigen bestaan kunnen betalen.” Robert Gilaman, president van Context Institute definieert duurzaamheid als “Duurzaamheid verwijst naar het vermogen van een samenleving, ecosysteem of een dergelijk systeem om te blijven functioneren tot in de onbepaalde toekomst zonder gedwongen te worden tot achteruitgang door uitputting… van belangrijke hulpbronnen.” Het antwoord moet beginnen op ‘microniveau’, bij ons, die de buit van de natuur gebruiken om geleidelijk te verstedelijken. De oplossing van het probleem moet beginnen met de manier waarop we onze dorpen, steden en huizen ‘bouwen’, ‘creëren’ en ‘verbouwen’. Groene ontwikkelingsinitiatieven zijn de eerstelijnsoplossingen voor duurzame ontwikkeling. Oplossingen voor duurzame ontwikkeling zijn sustainability vereist en dit moet een alomvattend langetermijnbeleid zijn waaraan regeringen, samenlevingen en mensen deelnemen. Maar laten we, voordat we beginnen te praten over de voordelen van duurzame ontwikkeling, verder kijken naar: “Hoe definiëren we duurzame ontwikkeling?” Er zijn veel definities, maar de meest algemeen aanvaarde definitie van duurzame ontwikkeling is “Ontwikkeling die voldoet aan de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun behoeften te voorzien in gevaar te brengen”. Op een lichtere, anonieme toon, duurzame ontwikkeling is “Groei zonder onze kinderen te bedriegen.” De definitie van duurzame ontwikkeling kan per regio, cultuur en land verschillen. Uiteindelijk is het echter een proces dat wereldwijde deelname op individueel niveau vereist. Individuele bijdrage is belangrijk omdat het de basis vormt van de ‘Drie pijlers van duurzame ontwikkeling’ – Economisch, Ecologisch en Sociaal. De ‘sociale’ pijler van mensen staat in wisselwerking met de andere twee – ecologisch en economisch – en drijft in die zin het concept van duurzame ontwikkeling aan.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *