Op zoek naar een offerte voor een autoverzekering?

Offerte autoverzekering: hoeveel heb je nodig?

Elke autokoper doorloopt een checklist voordat hij een nieuwe auto koopt. Het belangrijkste aspect van de lijst zijn autoverzekeringen en offertes voor autoverzekeringen. De autoverzekering dient om de gehele auto te beschermen. Uw verzekeringsagent kan verschillende soorten autoverzekeringen aanbieden, afhankelijk van het type voertuig dat u bezit, de hoeveelheid dekking die u nodig heeft en de tijdsduur dat u bescherming wilt. premie.

Bij een auto-ongeluk worden de kosten van schade aan de auto gedekt door de door u gekozen autoverzekering, maar dit geldt niet voor schade die het totale bedrag van welke soorten autoverzekering er zijn overschrijdt. Uw autoverzekering wordt berekend. door IDV of de door de verzekering aangegeven waarde van uw voertuig; IDV is het maximale bedrag dat een verzekeringsmaatschappij uitkeert voor schade aan uw auto. Het IDV-bedrag is ongeveer gelijk aan de dagwaarde van uw auto of de showroomwaarde van de auto. IDV is daarom geen constante waarde en blijft periodiek veranderen. Als u uw autoverzekering na een jaar verlengt, daalt de waarde van de IDV vanwege de afschrijvingslast na een jaar.

Welke schade wordt gedekt door de autoverzekering?

De autoverzekering dekt geen schade aan de auto tijdens de verzekeringsperiode. Dekking wordt meestal weergegeven door een cluster van drie getallen gescheiden door streepjes, zoals 20/50/30 of 100/500/100. De eerste twee cijfers worden meestal weergegeven voor medische dekking. Voor 100/500/100 keert de polis van de verzekeringsmaatschappij 100.000 per persoon uit tot 500.000 voor iedereen. Het laatste cijfer heeft betrekking op eigendommen, d.w.z. schade aan andere voertuigen of eigendommen die bij een ongeval zijn geraakt.

Uitgebreide autoverzekeringen dekken voornamelijk de volgende soorten schade:

Reikwijdte van de verantwoordelijkheid:

Dekking, ook wel ongevallenverzekering genoemd, dekt voornamelijk persoonlijk letsel en materiële schade, d.w.z. voertuigschade. De verzekeringsbedragen verschillen echter per rechtsgebied. De verzekerde kan ook het bedrag van de verzekeringsdekking (vóór verlies) verhogen om verliezen opgelopen tijdens een ongeval te compenseren.

In ongelukkige omstandigheden met een auto een telefoonpaal geraakt. Aansprakelijkheidsdekking dekt in dit geval de kosten van schade aan de paal. Het dekt echter niet andere kosten die verband houden met de geleden schade, zoals servicestoringen die door het telefoonbedrijf worden geclaimd.

De lichaamsverzekering dekt niet alleen de verzekerde tegen verwondingen die kunnen optreden tijdens een ongeval, maar beschermt ook tegen schade van derden veroorzaakt door een ongeval. Dekking dekt gerechtskosten en schade waarvoor de verzekerde wordt gedagvaard.

volledige dekking

Volledige dekking dekt zowel aanrijding als totale schade aan het voertuig. De aanrijdingsdekking is van toepassing op voertuigen die betrokken zijn bij een ongeval en betaalt de kosten van het repareren van eventuele veroorzaakte schade of, als het voertuig niet kan worden gerepareerd, de contante waarde van het voertuig.

Uitgebreide dekking dekt uw voertuig tegen schade die normaal gesproken niet als crashschade wordt beschouwd. Schade die onder deze dekking valt, is schade veroorzaakt door diefstal, vandalisme of aanrijding met een dier. Veel verzekeringsmaatschappijen nemen ook ‘Act of God’-schade op, dit is elke schade veroorzaakt door een gebeurtenis of gebeurtenis veroorzaakt door factoren buiten menselijke controle, zoals een cycloon, tornado, tsunami, enz.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *